POLITYKA JAKOŚCI FIRMY ATLANTA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

Polityka jakości

Przedmiotem naszej działalności jest projektowanie, produkcja i sprzedaż stalowych i aluminiowych okien oraz drzwi, w tym z funkcją przeciwpożarową.

Celem Firmy ATLANTA jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań Klientów poprzez dostarczanie im wyrobów zgodnie z ich oczekiwaniami oraz wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2015 - a wszystko to w poszanowaniu prawa i w oparciu o wysokie standardy etyczne.

Dążymy do zdobycia pozycji lidera w zakresie oferowanych wyrobów i usług na rynku polskim. Przewagę konkurencyjną zdobywamy dzięki stosowaniu nowych technologii oraz fachowej i profesjonalnej obsłudze wszystkich Klientów.

Dla uzyskania pełnej satysfakcji Klientów prowadzimy ciągłą obserwację rynku, szkolimy załogę, modernizujemy infrastrukturę techniczną oraz współpracujemy z renomowanymi firmami. Inwestujemy w nowe technologie, systematycznie podnosząc jakość oferowanych przez nas projektów, usług i wyrobów.

W zakresie zarządzania jakością:

 • zobowiązujemy się do systematycznego podnoszenia jakości wyrobów i usług,
 • zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością,
 • zobowiązujemy się do spełnienia wymagań prawnych i kontraktowych,
 • zobowiązujemy się do przeglądania polityki pod względem jej ciągłej przydatności,
 • oświadczamy, że polityka tworzy ramy do kreowania i przeglądania celów dotyczących jakości,
 • oświadczamy, że polityka została zakomunikowana i jest zrozumiała w organizacji przez wszystkich pracowników,
 • zobowiązujemy się do zapewniania odpowiednich zasobów i środków do realizacji polityki.

W szczególności:

 • planujemy skrócenie cyklu projektowania,
 • będziemy wzmacniać więzi z naszymi kontrahentami,
 • wprowadzimy wyższe standardy postępowania,
 • potwierdzimy wysoki poziom jakości certyfikatem ISO 9001:2015.  

Zapewniamy, że treść Polityki Jakości jest znana i akceptowana na wszystkich szczeblach organizacyjnych firmy, a przestrzeganie i efektywność Systemu Jakości jest przedmiotem naszego stałego zaangażowania.

Andrzej Grzelak

REFERENCJE

ZADZWOŃ

tel.: +48 605 78 78 76
Informacja 24h